• 24 september 2018
  • 0 comments

Boek De Vliet langs Leidschendam en Voorburg

*De Vliet langs Leidschendam en Voorburg

Dit jubileumboek van de 25-jarige Historische Vereniging Voorburg (HVV) gaat over de Vliet, het kanaal dat al eeuwenlang langs Rijswijk, Voorburg en Leidschendam stroomt en een onuitwisbaar stempel heeft gedrukt op deze steden en zijn bewoners. Dit is het eerste boek dat in zijn geheel aan de Vliet werd gewijd, van de prehistorie tot aan het heden. Alleen al de honderden afbeeldingen van kaarten, schilderijen, prenten, foto’s en ansichtkaarten schetsen een fraai totaalbeeld van de Vliet, mooi vormgegeven door Ronald Meekel. Het boek vermeldt veel nieuws over de Vliet, zowel over het ontstaan als over bijzondere gebeurtenissen. Tot nu toe dachten historici dat de huidige Vliet dateert van circa 1200, maar er zijn aanwijzingen dat er in de achtste eeuw al een voorloper was, een riviertje waaraan wellicht Voorburg en Veur zelfs hun naam hebben te danken. Aan de hand van recente archeologische vondsten wordt ook beschreven hoe met name bij Leidschendam de Vliet een ander traject volgt dan het voormalige Romeinse Kanaal van Corbulo. De drie wandelingen langs de Vliet die ik in het boek beschrijf, staan vol met nieuwe wetenswaardigheden, maar zetten ook wel bekende zaken op een rij. Vooral het raadplegen van oude kranten leverde verrassende vondsten op. Zo zijn daar de geïllustreerde passages over de kunstzinnige familie De la Fargue, naast die over tekenmeester Lutgers. Zij voeren de top drie aan van de meeste en mooiste afbeeldingen van de Vliet. Ook enkele dichters die aan de Vliet vertoefden komen aan het woord onder wie Aart van der Leeuw en Bertus Aafjes. Maar er zijn ook oudere verhalen zoals die over ridder Willem van Soutelande, de kruisvaarder die in de middeleeuwen een hofstede aan de Vliet bezat en mooi staat afgebeeld op een altaarstuk. Ik schrijf over een Russische prins die zwemmend door de Vliet ontsnapt uit een verpleeginrichting. Er is een verhaal over Wilhelmina die genoeglijk over het ijs op de Vliet schaatst langs Voorburg en Leidschendam. En wat te denken van die prinses van Oranje die de kranten haalde met haar vorstelijke gegil, toen voor haar buiten aan de Vliet een boot werd overvaren. Verderop volgt een bericht over een locomotief die de Vliet inreed omdat de brugwachter zich had verslapen. Eerder werd een juwelier ten tonele gevoerd, die in zijn pas gekochte buitenplaats aan de Vliet een herberg was begonnen maar zich ontpopte als een heuse querulant. De buren beschuldigden hem ervan in zijn herberg onzedelijke praktijken toe te staan in de vorm van ‘vleeselijke conversatie’. Welk verhaal het mooiste is? Ik laat de keuze graag over aan de lezer die kan kiezen uit tientallen mooie verhalen over de Vliet.

Andere leden van de HVV leverden eveneens een bijzondere bijdrage, onder wie Anne Jacobs over een van de oudste Vlietkaarten, Wiard Beek over de eerste windmolens en Constance Scholten over de theekoepels langs de Vliet. De bijdrage over de Leidschendamse sluis van Idsard Bosman, bestuurslid van Erfgoed Leidschendam en over de Hoornbrug door Hans van Rossum, voorzitter van de Historische Vereniging Rijswijk, maken van dit boek een uniek samenwerkingsproject. Ook de medewerking van Huygensmuseum Hofwijck en Museum Swaensteyn mag daarbij niet onvermeld blijven.

Het boek is o.a. te koop bij Huygensmuseum Hofwijck en bij Museum Swaensteyn voor € 29,50
ISSN: 1381-4672

top