• 30 juni 2015
  • 0 comments

Boeken Historie H.I. Ambacht

9 jaar ago

* Hendrik-Ido-Ambacht van boven bekeken

hendrikidoambacht

In 1332 maakte graaf Willem III een plan voor herbedijking van de ondergelopen Zwijndrechtse Waard, waarbij hij onder andere de Waal liet afdammen. De dam aan de oostkant kreeg de naam Oostendam. Dwars door de Waard werd de Langeweg aangelegd. Enkele jaren later kwam ook de nieuwe dijk gereed. Ieder die had deelgenomen in deze bedijking, werd ambachtsheer in een deel van de Waard. Reeds voor de herbedijking had de familie Witte belangrijke bezittingen langs de Waal. Zo vermeldt een document van rond 1300 dat ene Schildman Wittenszoon hier de helft van een stuk grond bezat dat Waelnes werd genoemd. Over dit bezit moest hij jaarlijks aan de Utrechtse Paulusabdij belasting betalen in de vorm van twaalf hoed haver. Schildman, of zijn kinderen, en diens broer Hendrik Yen, ofwel Hendrik Ido, namen deel aan de bedijking. Zij gaven hun naam aan de hoofdambachten die aldus ontstonden: Hendrik Yen en Schildmanskinderen Ambacht. Hendrik Yen Ambacht liep vanaf de Waal bij de plek waar de oude kerk werd gebouwd tot aan de Langeweg. Aan de oostkant hiervan kwam Schildmanskinderen Ambacht met eenzelfde uitgestrektheid. Tussen deze ambachten liep de Ambachtse steeg, later Reeweg genoemd. Verder kregen de ambachtsheren ook nog hun deel in de volgerlanden, percelen die men, door hun slechte afwatering en veenachtige ondergrond, van mindere kwaliteit vond. Schildmanskinderen kreeg als volgerland Waelnes en percelen aan de dijk naast de Langeweg. Hier zouden later de economisch belangrijke zoutketen ontstaan. In 1386 werden beide ambachten verenigd in een gezamenlijke ambachtsheer, Seger Floriszoon van Kijfhoek. Steeds meer werd voor deze combinatie de naam Hendrik Ido Ambacht gebruikt. In 1855 werd bij een gemeentelijke herindeling het aan de westkant gelegen Sandelingen Ambacht toegevoegd en ontstond officieel de naam Hendrik-Ido-Ambacht, vaak afgekort tot ’t Ambacht.
De oudste luchtfoto’s geven een mooie beeld van het landelijke Hendrik-Ido-Ambacht met zijn oude dorpskern, zijn tuinderijen, scheepssloperijen en dijkbebouwing. De latere foto’s laten de toenemende verstedelijking zien met het nieuwbouwproject De Volgerlanden als eindpunt. Zo ontstond een uniek boek, welke de lezer van begin tot eind zal boeien!

top