• 21 augustus 2015
  • 0 comments

In periodieken

9 jaar ago

Hieronder een chronologisch overzicht van artikelen die ik de afgelopen jaren publiceerde in historische en andere periodieken:

*De westelijke zoutketen bij Zwijndrecht en het conflict met een bijzondere papiermolen
Gepubliceerd in: Swindregt Were, jrg. 33, nr. 1 (2019)

*De Bethelkerk, een bijzondere herinnering in steen
*Enkele grepen uit de geschiedenis van de Bethelkerk (samen met Maurice de Jongh)
Gepubliceerd in: Swindregt Were, jrg 30, nr 1 (2016)

*Damzigt, een Voorburgse buitenplaats met een middeleeuws verleden
Gepubliceerd in: Historisch Voorburg, jrg 22, nr 1/2 (2016), themanummer Damsint, een wijk apart

*Een kasteelreis in de herhaling. Bemoedigende ervaringen van een soloreizger
Gepubliceerd in: Individu & Samenleving, nummer 100 (2015)

*Rampen op Boerderij Develstein
Gepubliceerd in: Swindregt Were, jrg 28, nr 2 (septemberl 2014)

*Tsaar Peter de Grote op bezoek in Voorburg
Gepubliceerd in: Historisch Voorburg, jrg 20, nr 1 (2014)

*De Lindelaan, een eeuwenoude weg in Zwijndrecht
Gepubliceerd in: Swindregt Were, jrg 28, nr 1 (april 2014)

Sneeuwpop op Huize Ravestein aan de Onderdijkse Rijweg te Zwijndrecht met v.l.n.r.: Leo, Heleen, Arie en Corrie van der Leer. Foto 1963. Collectie Familiearchief Van der Leer

Sneeuwpop op Huize Ravestein aan de Onderdijkse Rijweg te Zwijndrecht met v.l.n.r.: Leo, Heleen, Arie en Corrie van der Leer. Foto 1963. Collectie Familiearchief Van der Leer

*Noordenburg. Een boerderij bij de molen
Gepubliceerd in: Historisch Voorburg, jrg 19 nr 1/2 (2013), themanummerHoeven aan de Broeksloot

*Het koninkrijk Nederland en de eerste Oranjevorsten
Gepubliceerd in: Swindregt Were, jrg 27, nr 2 (september 2013)

* Barre winters in vorige eeuwen
Gepubliceerd in: Swindregt Were, jrg 26 nr 2 (december 2012)

* Fragmenten uit de geschiedenis van Heer Oudelandsambacht
Gepubliceerd in: Swindregt Were, jrg 26 nr 1 (mei 2012)

* Het oude ‘Huis te Vrijburg’ aan de Broeksloot
Gepubliceerd in: Historisch Voorburg, jrg 18 nr 1 (2012), themanummer Een speelse straat in West. 100 jaar Vrijburgstraat

* De oude hofstede Heldenburg
Gepubliceerd in: Historisch Voorburg, jrg 17 nr 2 (2011), themanummer Zicht op de Oude Kerk, 100 jaar Laan van Heldenburg

* Marianne, een gelovige prinses met een bekritiseerde levenswandel
Gepubliceerd in: Jaarboek Oranje-Nassau (2011), p. 33 – 59.

* Van Santvliet te Lisse naar Zandvliet in Den Haag
Gepubliceerd in: Jaarboek Kasteel Keukenhof III (2009), p. 93 – 178.

* Een deftige laan van boerenafkomst
Gepubliceerd in: Historisch Voorburg, jrg 14 nr 2 (2008), p. 7 – 31.

* De familie Snellen en de nadagen van Spijtenburg (samen met Jacob Jonker)
Gepubliceerd in: Jaarboek ‘De Oranjeboom’ (2007), p. 211 – 245.

* De geschiedenis van De Hoogwerf (samen met Cees van der Velde)
Gepubliceerd in: Jaarboek Die Haghe (2003), p. 113 – 165.

* Huizen tussen Hofwijck en Middenburg
Gepubliceerd in: Historisch Voorburg, jrg 10 nr 2 (2004), themanummer Hofwijckstraat, p. 4 – 29.

* De Grote Loo, Kleine Loo en naburige naamgenoten (samen met Cees van der Velde)
Gepubliceerd in: Jaarboek Die Haghe (2003), p. 42 – 119.

* Hofstede De Loo (met medewerking van Cees van der Velde)
Gepubliceerd in: Historisch Voorburg, jrg 9 nr 2 (2003), themanummer Boerderijen in Voorburg, p. 32 – 71.

* Dichterlijke droefheid in een ‘Jongeheeren-Instituut’
Arij Prins (1860-1922); Jacques Reiziger (1889-1968); Jan Greshoff (1888-1971)
Gepubliceerd in: Historisch Voorburg, jrg 6 nr 2/3 (2000), themanummer Voorburg en de letteren, p. 48 – 65.

* A. den Doolaard (1901-1994). Een dolende geest op Woelwijk
Gepubliceerd in: Historisch Voorburg, jrg 6 nr 2/3 (2000), themanummer Voorburg en de letteren, p. 5 – 13.

* Hofwijck, een paradijs naar Gods beeld en gelijkenis
Gepubliceerd in: Cascade bulletin voor tuinhistorie, jrg 7, eerste halfjaar (1998), p. 5 – 30.

* Melancholieën op een kostschool in een wereldt vol gevaer
Gepubliceerd in: Historisch Voorburg, jrg 3 nr 2 (1997), p. 11 – 28.

* Jonkheer Henri van Sypesteyn en het oude hek van Hoekenburg
Gepubliceerd in: Tussen Vecht en Eem, jrg 15, nr 2 (1997), p. 109 – 116.

* Constantijn Huygens, een hoveling op zijn hofstede; een hoveling als hovenier; een hoveling in de hofstad
Gepubliceerd in: Historisch Voorburg, jrg 2 nr 2 (1996), themanummer Constantijn Huygens, p. 5 – 87.

* Jonkheer Henri van Sypesteyn en het oude hek van Voorburg
Gepubliceerd in: Historisch Voorburg, jrg 1 nr 3 (1995), p. 7 – 15.

* Een mddeleeuws geloftekerkje in Zwijndrecht, gesticht door een strijdlustige graaf
Gepubliceerd in: Swindregt Were, jrg 9 nr 2 (1995), p. 2 – 15.

* Een mysterieuze buitenplaats in het volgerland van Heer Oudelands Ambacht
Gepubliceerd in: Swindregt Were, jrg 8 nr 2 (1994), p. 22 – 26.

top