• 13 oktober 2016
  • 0 comments

Ithakaprijs 2016 voor boek Huygens’ Hofwijck

Woensdag 12 oktober 2016 werd op kasteel de Vanenburg de prestigieuze Ithakaprijs van de Stichting kastelen, buitenplaatsen en landgoederen (sKBL) toegekend aan het boek Huygens’ Hofwijck, de buitenplaats van Constantijn en Christiaan, geschreven door Kees van der Leer en Henk Boers, gepubliceerd  in december 2015, (met een bijdrage van Janelle Moerman en Peter van der Ploeg) en vormgegeven door Ronald Meekel van same-d. Voor info over sKBL: zie www.skbl.nl

Henk Boers en Kees van der Leer in het midden bij de uitreiking van de Ithekaprijs. Rechts naast Kees van der Leer Mevrouw Veder-Smit en de heer Schnabel. Daarachter René Dessing, voorzitter SKBL. Foto Ronald Meekel

Henk Boers en Kees van der Leer in het midden bij de uitreiking van de Ithakaprijs. Rechts naast Kees van der Leer Mevrouw Veder-Smit en juryvoorzitter Paul Schnabel. Daarachter René Dessing, voorzitter sKBL. Geheel links Martin van den Broeke, de winnaar van de andere Ithakaprijs. Foto Ronald Meekel

De jury van de Ithakaprijs besloot dit jaar de prijs toe te kennen aan twee publicaties, een voor ‘de wetenschappelijk meest diepgaande en gedegen studie’ en een voor ‘het mooiste boek en meest fascinerende verhaal’. Huygens’ Hofwijck werd in de laatstgenoemde categorie bekroond. Juryvoorzitter Paul Schnabel verwoordde in zijn rede het uitgangspunt van de jury als volgt: ‘Voor de toekenning van de Ithakaprijs kijken we niet alleen naar de wetenschappelijke kwaliteit van het werk, maar ook naar de mate waarin er een relatie wordt gelegd met het publiek en de samenleving. Ieder van deze publicaties is een oproep om zuinig te zijn op wat er nog is. Er is al te veel verdwenen. Wat er nog is, heeft toekomst, blijft bewaard en blijft levend als de waarde ervan wordt gezien en beleefd door de samenleving. De auteurs van de boeken voor de Ithakaprijs leveren een belangrijke bijdrage aan de versterking en de verdieping van dat besef.’ Over het boek Huygens’ Hofwijck zei hij: Het is ‘een van de kleinste en bijna letterlijk pijnlijkst gelegen buitenplaatsen van Holland, voor altijd verbonden met de namen van Constantijn en Christiaan Huygens. Kees van der Leer en Henk Boers hebben in een prachtig verzorgd en rijk geïllustreerd boek de wording en ook de verwording van deze buitenplaats beschreven. Maar gelukkig, anders dan het prachtige huis van Constantijn Huygens in Den Haag aan het Plein kon Hofwijck op het nippertje toch gered worden. Ondanks de spoorweg en de A12 ligt Hofwijck er met zijn zo oorspronkelijk mogelijke gerestaureerde tuin – een typisch 17e-eeuws streng symmetrisch en op de maten en verhoudingen van het menselijk lichaam gebaseerd ontwerp – inmiddels weer zo bij dat Constantijn en zijn geniale zoon Christiaan er als vanzelfsprekend in zouden kunnen wandelen.’
Kees van de Leer, kenner bij uitstek van de geschiedenis van Voorburg, en Henk Boers, de hortulanus van Huygens’ Hofwijck en het Muiderslot, maakten in hun dankwoord bekend het prijzengeld beschikbaar te stellen voor een Engelstalige editie van het boek. Daarmee is een mooie basis gelegd voor verdere fondsenwerving voor dit project.

top